არაღიარებული დანაშაულის გორდიას კვანძი: შეხედულებები სომხების გენოციდის 100 წლისთავზე სომხეთიდან

2015 წლის 24 აპრილს სომხეთმა და სომხურმა დიასპორამ აღნიშნა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების გენოციდის 100 წლისთავი. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად უდგებიან გენოციდის აღიარების საკითხს, შეხედულებები ამ ტრაგიკული წარსულის გააზრებასთან დაკავშირებით და გარესამყაროსთვის მიწოდების თაობაზე განსხვავდება თავად სომხეთშიც. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ საკითხის პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური ასპექტების მოკლე მიმოხილვებს, მომზადებული ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ყოფილი სტიპენდიატების მ. ზოლიანის, ი. სარგისიანის, ლ. ხარატიანის და ს. მკრტჩიანის მიერ.