პუბლიკაციები - გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

Food waste. Peering into a dumpster at the GI Market.

სურსათის ნარჩენების მართვის ძირითადი მიმართულებები

გამოქვეყნებული: 29 ივლისი 2020

სურსათის ნარჩენების პრობლემურობა რამდენიმე განზომილებას მოიცავს, ესენია: გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები. ნარჩენების არასწორად მართვა კი დაკარგული, ტყუილად დახარჯული რესურსია.

მზის ენერგეტიკა საქართველოში

მზის ენერგეტიკა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 22 ივლისი 2020

კვლევა მიზნად ისახავს მზის ელექტრული სადგურების შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების კვლევასა და ენერგეტიკული პოლიტიკის კუთხით არსებული იმ პრობლემების იდენტიფიცირებას, რაც მზის ელექტროენერგეტიკის განვითარებას აფერხებს ქვეყანაში.

მასობრივი ტურიზმი საქართველოში - პუბლიკაციის ყდა

მასობრივი ტურიზმის გავლენა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტზე

გამოქვეყნებული: 15 ივლისი 2020

ტურიზმის სტრატეგიის არარსებობის შემთხვევაში, თვითნებურად და ქაოტურად ვითარდება მასობრივი/ჭარბი ტურიზმი, რაც უკვე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება

რიცხვები და ფაქტები პლასტმასით სავსე სამყაროზე

პლასტმასის ატლასი

გამოქვეყნებული: 24 ივნისი 2020

პლასტმასის ატლასის შექმნაზე მუშაობდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი და მოძრაობა "დაიხსენი თავი პლასტმასისგან. პირველი საერთაშორისო ვერსია გამოიცა ინგლისურ ენაზე. მოგვიანებით კი ითარგმნა ქართულ ენაზე. ქართულენოვან პუბლიკაციაში რამდენიმე სტატიაა საქართველოში პლასტმასის ნარჩენებსა და მართვაზე.

გადმოტვირთვა

Please select a file format.

E-PUB გადმოწერე

მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ

გამოქვეყნებული: 15 ოქტომბერი 2019

პუბლიკაცია "მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ" წარმოადგენს თარგმანების კრებულს და ის შემდეგ საკითხებს ეხმიანება.

ევროპის “ენერგეტიკული გაერთიანება” და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში

გამოქვეყნებული: 8 იანვარი 2018

წიგნი წარმოადგენს პუბლიკაციების კრებულს, რომელიც მომზადდა ანალიტიკური ცენტრის «მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის» (WEG) მიერ განხორციელებული და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დაფინანსებული პროექტის «ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში ცნობიერების გაზრდისა და სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების განვითარებით» ფარგლებში.

წინააღმდეგობის პოლიტიკა: გამოცდილება და პერსპექტივები

გამოქვეყნებული: 8 იანვარი 2018

წარმოდგენილი კვლევა კულტურის, ბუნებრივი გარემოს დამცავ და მშრომელთა წინააღმდეგობის პოლიტიკას განიხილავს 2010 წლიდან მოყოლებული. თუმცა წინააღმდეგობის პოლიტიკაზე, მშრომელებისა თუ გარემოს დამცველების წუხილზე, კოლექტიური მობილიზების ფორმებსა და საფუძვლებზე საუბარი ყოველთვის რთულია ფარდობითი სურათის უქონლობის პირობებში.

მწვანე ანთოლოგია. პოლიტიკა და ეკონომიკა მწვანეების თვალთახედვით

გამოქვეყნებული: 5 დეკემბერი 2016

წარმოგიდგენთ კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ – კავკასიური სახლისა და ჰაინ­რიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს თანამშ­რომლობის შედეგად გამოცემულ პუბლიკაციას „მწვანე ანთოლოგია: პოლიტიკა და ეკონომიკა მწვანეების თვალთახედვით”.

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი

გამოქვეყნებული: 30 ოქტომბერი 2015

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს 2015 წელს ჰბფ სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მიერ განხორციელებული და ამავე წლის ივნისში ინგლისურ ენაზე გამოცემული კვლევის „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი” ქართულ ვერსიას. კვლევა ეფუძნება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 2015 წლის მაისის თვემდე არსებულ მონაცემებს.

გადმოტვირთვა

Please select a file format.

pdf mobi epub