ჩვენი სტაჟიორები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის და ერევნის ოფისებში სტაჟირების მსურველთა განაცხადებს მონაცვლეობის პრინციპით ვიღებთ. აპლიკანტებს მოეთხოვებათ წარმოაჩინონ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის და მწვანე საკითხების მიმართ ცოდნა და ინტერესი. აპლიკანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას, ასევე მნიშვნელოვანია მეორე ენის ცოდნა, რომელიც შესაძლებელია იყოს გერმანული, ქართული, სომხური ან აზერბაიჯანული. გამოგზავნეთ CV და სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე, მისამართზე info@ge.boell.org. სტაჟიორების სამუშაო დრო ანაზღაურებული იქნება მცირედი სტიპენდიით.