სამხრეთ კავკასიის რეგიონული კონფერენცია მეხსიერების პოლიტიკაზე

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი - სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიასთან ერთად ატარებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ კონფერენციას მეხსიერების პოლიტიკაზე.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, თავის პარტნიორებთან ერთად, ხელს უწყობს კვლევასა და დისკუსიას მეხსიერების პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხზე, რათა თავისი წვლილი შეიტანოს  საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა წარსულის გააზრების საქმეში და მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დემოკრატიულ განვითარებას. 

პირველი რესპუბლიკები (1918-1920/21) სამხრეთ კავკასიაში: სახელმწიფოებრიობის ხანმოკლე გამოცდილებები

2021 წელი

რა გავლენას ახდენს პანდემია და სხვა დამანგრეველი კრიზისები მეხსიერების პოლიტიკაზე?

2020 წელი

დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი და ქეთევან გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საუბრობენ მეხსიერების პოლიტიკის მნიშვნელობაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებასა თუ პოლიტიკაში