თამთა ხალვაში
თამთა ხალვაში (დაბ. 1983 წ.), ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალური ანთროპოლოგი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და კოლუმბიის უნივერსიტეტის სასწავლო-შემეცნებითი პროექტის "შავი ზღვის კავშირები" ფაკულტეტის წევრი.