ქრისტიან ტიმი

ქრისტიან ტიმი (Christian Timm, დაბ. 1980) არის პოლიტოლოგი და გიოტინგენის კერძო უმაღლესი სასწავლებლის PFH-ს საერთაშორისო ეკონომიკის ფაკულტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ასევე, მეცნიერების და პოლიტიკის ფონდის მოწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი. მოცემული სტატია წარმოადგენს შემდეგი სტატიის შემოკლებულ ვერსიას: „Economic Regulation and State Interventions. Georgiaʼs move from neoliberalism to state-managed capitalism“.