ქეთი სართანია

ქეთი სართანიამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლირიკურრ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სოციოლოგიის ბაკალავრი.

2014 წლიდან ის მონაწილეობს სხვდასახვა სოციალური ჯგუფებისა და თემების კვლევაში. საქმიანობის ნაწილი ეთმობა რელიგიურ, ეთნიკურ და იძულებით გადაადგილებულ ჯგუფებს.

მისი კვლევის ინტერესი მოიცავს სოციალურ ჯგუფებსა და მოძრაობებს, პოსტ-სოციალისტურ ტრანსფორმაციას, ნაციონალიზმს, იდენტობას, ურბანულ საკითხებსა და სოციალურ მედიას. ის არის რამდენიმე სტატიის ავტორი და თანაავტორი. ამჟამად, არის დამოუკიდებელი მკვლევარი.