გიორგი კანაშვილი

გიროგი კანაშვილი არის კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი 2011 წლიდან. მან მიიღო მაგისტრის ხარისხი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 2012 წელს. ამავე უნივერსიტეტში გიორგიმ გააგრძელა სწავლა 2013 წელს დოქტორანტურის საფეხურზე, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ის აქტიურად არის ჩართული ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ და ქართულ-რუსული დიალოგის პროცესებში მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის. გიორგი ასევე მუშაობდა ნაციონალიზმის კვლევისა და კონფლიქტების ინსტიტუტში (ISNC) პროექტის კოორდინატორად. მას აქვს სხვადასხვა სტატია გამოქვეყნებული კონფლიქტებზე, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ჩრდილოეთ კავკასიასა და სხვა საკითხებზე.