დოსიე: ლგბტ ადამიანების მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში

2012 წელი განსაკუთრებული წელი იყო ლგბტ თემისთვის და ლგბტ მოძრაობის განსაჯაროებისთვის სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში იდენტობის, სექსუალური განსხვავებულობის/მრავალფეროვნების და სოციალური კონსტრუქტების  შესახებ მწვავე საკითხების დაყენების თვალსაზრისით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა.

შესავალი