მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში

ვახტანგ ხმალაძე, ლია მუხაშავრია, მინდია უგრეხელიძე, ავთანდილ დემეტრაშვილი, ლევან ცუცქირიძე
Teaser Image Caption
ვახტანგ ხმალაძე, ლია მუხაშავრია, მინდია უგრეხელიძე, ავთანდილ დემეტრაშვილი, ლევან ცუცქირიძე

2010 წლის 6 ოქტომბერი
ვახტანგ ხმალაძე - ექსპერტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
ლია მუხაშავრია - ექსპერტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
ლევან ცუცქირიძე - ჰოლანდიის მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი
ავთანდილ დემეტრაშვილი - საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე

დებატების სრული მიმოხილვა (pdf, 132 KB)