ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 14: როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 14: Возможные последствия вступления Грузии в НАТО для Грузино-Абхаского мирного процесса

პუბლიკაციაში შესულია 2007 წლის 12-15 ივნისს სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე?" მრავალმხრივი შეხვედრების მასალალები.

Product details
Date of Publication
2007
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი/ირვინი
Licence
All rights reserved
Language of publication
რუსული