ზარა არუთიუნიანი
ქვიარ-ანარქისტი, ფემინისტ-აქტივისტი

ზარა არუთიუნიანი ცხოვრობს ერევანში (სომხეთი) და არის სოციალ-კულტურული პლატფორმის "კომუნა" თანა-დამფუძნებელი. ზარა აგრეთვე არის ქვიარ-ანარქისტი და ფემინისტ-აქტივისტი სომხეთში მიმდინარე სოციალურ მოძრაობებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილებით.