რაინდერ სტეენბლოკი

რაინდერ სტეენბლოკი 1996 -2000 წლებში შლეზვიგ-ჰოლშტაინის ადმინისტრაციული ტერიტორიის გარემოს დაცვის მინისტრი, ხოლო 1994-2009 წლებში გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი გალდათ. ბუნდესტაგში მუშაობისას მისი ძირითადი საქმიანობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და ევროგაერთიანებაში გაწევრიანების სურვილის მქონე ქვეყნებთან აქტიური მუშაობა წარმოადგენდა. მას დიდი გამოცდილება აქვს გარემოსდაცვითი და მდგრადი ენერგეტიკის  პოლიტიკის მიმართულებით. რაინდერ სტეენბლოკი 1983 წლიდან არის გერმანიის მწვანეთა პარტიის წევრი.

რაინდერ სტეენბლოკი განათლებით ფსიქოლოგია და მუშაობდა მასწავლებლად და ტრენერად პროფესიული განათლების სკოლებში.