ფლორიან მიულფრიდი

სოციალური ანთროპოლოგი ფლორიან მიულფრიდი ოც წელზე მეტია მუშაობს კავკასიის, განსაკუთრებით კი საქართველოს საკითხებზე. მას ეკუთვნის მონოგრაფიები: „უნდობლობის სქემები: გლობალური პერსპექტივა“ (გამოიცემა უახლოეს მომავალში), „სახელმწიფო და სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება მაღალმთიან საქართველოში (2014) და „პოსტსაბჭოთა დღესასწაული: ქართული ბანკეტი გარდამავალ პერიოდში“ (2006, გერმანულ ენაზე); იგი „უნდობლობა: ეთნოგრაფიული მიახლოებითი მნიშვნელობების“ რედაქტორია (2018), წიგნის „წმინდა ადგილები, ახალი სივრცეები: რელიგიური პლურალიზმი პოსტ-საბჭოთა კავკასიაში (2018) – თანარედაქტორი ციპილმა დარიევასა და კევინ ტუიტესთან ერთად და გამოცემის „საბჭოთა პერიოდის ანთროპოლოგია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში“ (2012) თანარედაქტორი სერგეი სოკოლოვსკისთან ერთად.