ნატო კეთილაძე
ფინანსური კოორდინატორი

ნატო კეთილაძე 2012 წლის ივლისიდან ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური კოორდინატორია.
ნატოს დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი. მას აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 1996 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბუღალტრის და ფინანსური მენეჯერის თანამდებობაზე.
2002-2012 წლებში ნატო იყო ფონდ "სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის" ფინანსური მენეჯერი.

კონტაქტი

ელ. ფოსტა: Nato.Ketiladze[at]ge.boell.org