ნანა კომლაძე
ოფისის დამხმარე

2005 წლის სექტემბრიდან ნანა კომლაძე მუშაობს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში ოფისის დამხმარის პოზიციაზე.