მაია ბარქაია
ინტერდისციპლინური მკვლევარი
მაია ბარქაიას ფოტო

მაია ბარქაია ინტერდისციპლინური მკვლევარია. მისი კვლევის ინტერესები შთაგონებულია აღმოსავლეთმცოდნეობით, ისტორიით და ფემინისტური კვლევებით. 2016 წელს ის იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტის (ლედი მარგარეტ ჰოლის) მოწვეული მკვლევარი.