ლინა ღვინიანიძე
სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

ლინა ღვინიანიძეს მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი სამართალმცოდნეობაში (2008). ამასთან, არის Ohio Northern University-ის სამართლის სკოლის მაგისტრი დემოკრატიული მმართველობისა და კანონის უზენასობის მიმართულებით (2011). ლინა ღვინიანიძე 2008-2010 წლებში მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იურისტის პოზიციაზე გამჭირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და ანტიკორუფციულ საკითხებზე, ხოლო 2011-2013 წლებში საიას საპარლამენტო მდივნის პოზიციაზე. 2013 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) სოციალური უფლებების პროგრამას.

მისი კვლევის ინტერესებია: ადამიანის უფლებები, სოციალური უფლებები, თანასწორობა, მარგინალიზებული ჯგუფები.

ლინა ღვინიანიძე არის ათამდე კვლევისა და ანგარიშის ავტორი, რომელიც შეეხება გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს, ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, შრომის უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებას.

აღნიშნული კვლევების ნახვა შესაძლეებლია ლინკზე: http://emc.org.ge/publications