ქეთევან მურუსიძე

ქეთევან მურუსიძე - მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევარი. ბრედფორდის უნივერსიტეტის მშვიდობის, კონფლიქტებისა და განვითარების მაგისტრი. კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით თანამშრომლობს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისსა და ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდთან.