კატარინა ჰოფმანი

კატარინა ჰოფმანი - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სანკტ-გალენის უნივერსიტეტი. სტატია გამოქვეყნდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული FP7 პროექტის: „Intra- and Inter-Societal Sources of Instability in the Caucasus and EU Opportunities to Respond, ISSICEU“ ფარგლებში.