ჰუსეინ ალიევი
Ph.D.

ჰუსეინ ალიევი, Ph.D., პოლიტიკური მეცნიერებების მკვლევარი, ბრემენის აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრის მიწვეული მკვლევარი.