გურანდა ბურსულაია
გურანდა ბურსულაია

გურანდა ბურსულაია - კულტურის ანთროპოლოგი, თავისუფალი უნივერსიტეტის დოქტორანტი.