ესმა ბერიკიშვილი
თბილისი

ესმა ბერიკიშვილი 1986 წელს დაიბადა. 2008 წელს მან მიიღო ბაკალავრის ხარისხი სოცილოგიაში ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტში. შემდეგ წელს კი მიიღო მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (CEU) სოციოლოგიის და სოციალური ანთროპოლოგიის განხრით. ესმა ძირითადად მუშაობს ახალგაზრდების კულტურულ, სოციალური და პოლიტიკურ აქტივიზმზე და სწავლობს სადოქტორო პროგრამაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ამჟამად ესმა ასწავლის აკადემიური წერის კურსს ილიას უნივერსტიტეში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს ვიზუალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიას.

ჰაინრიჰ ბიოლის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში ესმა იკვლევს ახალგაზრდების პოლიტიკურ აქტივიზმს საქართველოში „ლაბორატორია 1918“ - ის მაგალითზე.

კვლევა: ახალგაზრდების პოლიტიკური და სოციალური აქტივიზმი საქართველოში: „ლაბორატორია 1918“-ის მაგალითი