ელიკო ბენდელიანი
Eliko Bendeliani

ელიკო ბენდელიანი არის მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, ამასთანავე მუშაობს ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტში. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროა მშვიდობის მშენებლობა, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლა და მათი უფლებების დაცვა. თანამშრომლობს სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.დაჯილდოებულია ახალგაზრდა ქალთა საერთაშორისო სამშვიდობო პრემიითრეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამკვიდრებისა და ადამიანთა უფლებების დაცვაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის“.