არტურ პეტროსიანი
"არტლაბორატორიის" დამფუძნებელი

არტურ პეტროსიანი არის კულტურის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის "Artlaboratory" დამფუძნებელი და წევრი. "Artlaboratory" ეხმიანება მწვავე სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს და ნათელს ფენს იმ დაფარულ/უხილავ მექანიზმებს, რომლებიც ხელს უწყობენ რეპრესიული სოციალური სისტემების ჩამოყალიბებას.

არტური სომხეთში რამდენიმე სამოქალაქო ინიციატივის თანადამფუძნებელია და სხვადასხვა არტ პროექტის თანაორგანიზატორი და მონაწილე, მაგ.: “Resistance” მხიტარ სებასტაცის საგანმანათლებლო კომპლექსი (2009, ერევანი), “City in Use“ პროექტი საჯარო სივრცეში (2011, ერევანი), ''Niked life'' ჯგუფური გამოფენა კარენ დემირჩიანის მუზეუმში (2012, ერევანი), და სხვ.