ალექსანდრე ისკანდარიანი

ეთნოლოგი, პოლიტოლოგი, კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორი, ერევანი, სომხეთი.