რიცხვები და ფაქტები პლასტმასით სავსე სამყაროზე

პლასტმასის ატლასიც E-book

რიცხვები და ფაქტები პლასტმასით სავსე სამყაროზე
For free
Product details
Date of Publication
2020
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
54
Licence
All rights reserved
Language of publication
ქართული
Table of contents

წინასიტყვაობა - 6

თორმეტი მოკლე ამბავი პლასტმასასა და სამყაროზე - 8

ისტორია გარკვევა სახელად პვქ - 10

ნაგავში გადაძხების მენტალიტეტი -12

მოხმარება: ბოროტება, სიკეთეც - 14

ჯანმრთელობა: ქიმია ჩვენს სხეულში - 16

სქესის საკითხი: არათანაბარი საფრთხე - 18

კვება: უგემური ციკლი - 20

ტანსაცმელი: ვიკისროთ მეტი პასუხისმგებლობა -22

ტურიზმი: არსებობს თუ არა სამოთხისდარი დასასვენებელი ადგილები? - 25

კლიმატის ცვლილება: პლასტმასა და გლობალური დათბობა - 26

პლასტმასა წყალში: დაბინძურებული ზღვები - 28

კონცერნეტბი: პლასტმასის ლობი და მისი საქმიანობა - 30

კეთილდღეობა: საერთაშორისო ვაჭრობის პროდუქტი -32

"ბიო" პლასტმასა: სიმინდი ნავთობზე უკეთესია? - 34

ნარჩენების მართვა: პლასტმასის კრიზისი - 36

ნაგვის ექსპორტი: ნაგავსაყრელი დაკეტილია - 38

შეაგროვე და გაყიდე: ცხოვრება ნაგვის წყალობით და მასთან ერთად - 40

რეგულირება: მოგვარების მცდარი გზები - 42

სამოქალაქო საზოგადოება: მოძრაობა პლასტმასის წინააღმდეგ - 44

უნარჩენო კონცეფცია: ცხოვრება უნაგვადოც შესაძლებელია! - 46

საქართველო: ნარჩენების მართვა საქართველოში - 48

პრობლემა და გამოსავალი: პლასტმასის ნარჩენები საქართველოში - 50