მწვანე აკადემია 2017 - ბრძოლების გადაკვეთა

2017 წლის 22-27 აგვისტოს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლას ბრძოლების გადაკვეთა: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი უმასპინძლა.

2017 წლის 22-27 აგვისტოს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლას ბრძოლების გადაკვეთა: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი უმასპინძლა. 6 დღის განმავლობაში ბაზალეთზე გამართულმა ლექციებმა, დისკუსიებმა, ვორქშოpებმა და სემინარებმა თავისი წვლილი შეიტანა მწვანე და მემარცხენე მოძრაობების დღისწესრიგში არსებული გამოწვევების უკეთ გააზრებაში, მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური რეალობის სიღრმისეულ ანალიზში, სხვადასხვა აქტივისტურ ჯგუფებს შორის კავშირების გაბმაში და გამტკიცებაში, პოლიტიკით დაინტერესებული აქტიური ახალგაზრდების ახალი ცოდნით და გამოცდილებით აღჭურვაში.

პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოებიs და აქტივიზმის დღეებმა გააერთიანა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორებიცაა: კეთილდღეობის სახელმწფო, სოციალური სამართლიანობა, მწვანე ტრანსფორმაციის პერსპექტივები, ეკონომიკური ზრდა, ფინანსიალიზაცია, შრომის პოლიტიკა, ფემინიზმის გამოწვევები საქართველოსთვის, სოციალური და პოლიტიკური წინააღმდეგობა და ა.შ.

მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ ქართველ მომხსენებლებთან ერთად მოესმინათ ღონისძიებაზე სპეციალურად მოწვეული უცხოელი სტუმრებისთვის. მათ შორის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ცნობილი პოლიტიკის სოციოლოგი - კლაუს ოფე, რომელმაც 2017 წლის მწვანე აკადემიის საზაფხულო სკოლაზე ორი მნიშვნელოვანი ლექცია წაიკითხა. მონაწილეების უმრავლესობას ასევე პირველად მიეცა საშუალება მეტი გაეგო ლათინური ამერიკის მემარცხენე მთავრობების და მოძრაობების გამოცდილებაზე, რისთვისაც ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა მწვანე აკადემიაზე ლათინური ამერიკის პოლიტიკის მკვლევარი, ურუგვაელი ანთროპოლოგი - დანიელ ჩავესი მოიწვია. ღონისძიებაზე  რეგიონული პერსპექტივა შემოიტანეს სომეხმა კოლეგებმა, რამაც სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების და გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო შექმნილი საფრთხეები კიდევ ერთხელ შეახსენა მწვანე აკადემიაზე შეკრებილ საზოგადოებას.

მწვანე აკადემიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ის ცხარე დისკუსიები გახლდათ, რომლებიც ამ ექვსი დღის განმავლობაში თავად მონაწილეებს შორის წარიმართა. აშკარაა, რომ ბრძოლების გადაკვეთამდე ქართველ აქტივისტებს ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო აქვთ წინ.

ქვემოთ გთავაზოვთ „მწვანე აკადემიაზე“ გამართული მნიშვნელოვანი ლექციების და დისკუსიების ვიდეო ჩანაწერს, მონაწილეების მიერ შექმნილ ბლოგებს და ინტერვიუებს ღონისძებაზე მოწვეულ სტუმრებთან.  

 • გიორგი ცხადაია. სემინარი "კეთილდღეობის სახელმწიფოს პერსპექტივები საქართველოში"

 

Giorgi Tskhadaia. Prospects of Welfare State in Georgia - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ანა დიაკონიძე. სემინარი "კეთილდღეობის სახელმწიფოს პერსპექტივები საქართველოში"

 

Ana Diakonidze. Prospects of Welfare State in Georgia - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • იაგოდა მიუნიჩი. ლექცია "მწვანე ტრანსფორმაციის პოლიტიკა"

 

Jagoda Munić. Politics of Green Transformation - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ედვარდ გოდო. ლექცია "მწვანე ტრანსფორმაციის პოლიტიკა"

 

Edouard Gaudot. Politics of Green Transformation - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • კლაუს ოფე. ლექცია "მსოფლიოს კაპიტალისტური ეკონომიკური სისტემები და დემოკრატიის ბედი 'მესამე სამყაროს' ქვეყნებში"

სტატიის ჩამოტვირთვა „კაპიტალიზმის“ კონცეპტუალიზება

 

'>

World Capitalist Economy System and Fate of Democracy in the 'Third World' - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • მანანა ქოჩლაძე. სემინარი "ეკონომიკური ზრდა"

 

Manana Kochladze. Economic Growth - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • მამუკა მახათაძე. სემინარი "ეკონომიკური ზრდა"

 

Mamuka Makhatadze. Economy Growth - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • მათე გაბიცინაშვილი. სემინარი "ფინანსიალიზაცია"

 

Mate Gabitsinashvili. Financialization - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • თორნიკე ჩივაძე. სემინარი "ფინანსიალიზაცია"

 

Tornike Chivadze. Financialization - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • დანიელ ჩავესი. დისკუსია "გამოწვევა განვითარებადი ქვეყნებისთვის: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური კეთილდღეობა თუ გარემოს დაცვა?"

 

Daniel Chavez. Growth, Social Welfare and Ecological Sustainability - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • იაგოდა მიუნიჩი. დისკუსია "გამოწვევა განვითარებადი ქვეყნებისთვის: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური კეთილდღეობა თუ გარემოს დაცვა?"

 

Jagoda Munić . Growth, Social Welfare and Ecological Sustainability - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • მანანა ქოჩლაძე. დისკუსია "გამოწვევა განვითარებადი ქვეყნებისთვის: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური კეთილდღეობა თუ გარემოს დაცვა?"

 

Manana Kochladze. Growth, Social Welfare and Ecological Sustainability - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • დანიელ ჩავესი. მემარცხენეები მთავრობაში: რისი სწავლა შეგვიძლია ლათინური ამერიკისგან?

ნაწილი 1

 

Left in the Government: What shall we learn from Latin America? Part 1 - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

ნაწილი 2

 

Left in the Government: What shall we learn from Latin America? Part 2 - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ედვარდ გოდო. სემინარი "საზოგადოების გამოწვევები, მემარცხენეობა და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში"

 

Edouard Gaudot. Societal Challenges, the Left and Politics in the South Caucasus - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • თამარ გურჩიანი. სემინარი "საზოგადოების გამოწვევები, მემარცხენეობა და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში"

 

Tamar Gurchiani. Societal Challenges, the Left and Politics in South Caucasus - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ზარა ჰარითიუნიანი. სემინარი "საზოგადოების გამოწვევები, მემარცხენეობა და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში"

 

Zara Harutyunyan. Societal Challenges, the Left and Politics in South Caucasus - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ოლია აზატიანი, იური მანველიანი. სემინარი "სოციალური და პოლიტიკური პროტესტი და სამოქალაქო კულტურა სამხრეთ კავკასიაში"

 

Seminar ►Socio-Political Protests and Civil Culture in the South Caucasus◄ - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • თამარ ქებურია. სემინარი "სოციალური და პოლიტიკური პროტესტი და სამოქალაქო კულტურა სამხრეთ კავკასიაში"

 

Tamar Keburia. Socio-Political Protests and Civil Culture in the South Caucasus - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • ლუკა ნახუცრიშვილი, მაია ტაბიძე, გიორგი ღვინჯილია. სემინარი "რას ვუწოდებთ წინააღმდეგობას?"

 

Seminar ►What do we call resistance?◄ - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

 • მაია ბარქაია. სემინარი "რას ვუწოდებთ წინააღმდეგობას?"

 

Maia Barkaia. Seminar ► What do we call resistance?◄ - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube