სამხრეთ კავკასიის ამბები (2014-2016)

პროექტი სამხრეთ კავკასიის ამბები წარმოადგენს netgazeti.ge-სთან თანამშრომლობას და მისი მთავარი მიზანია სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ქართულენოვანი აუდიტორიის ინფორმირება netgazeti.ge-ს და გაზეთ “ბათუმლების” მეშვეობით.

2014 წელს პროექტის ფარგლებში netgazeti.ge-ზე გამოქვეყნდა სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ 546 ახალი ამბავი, ადგილობრივი ავტორების მიერ მომზადდა 69 ანალიტიკური სტატია, ხოლო გაზეთ „ბათუმელებში“ დაიბეჭდა 42 სტატია.