ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება

რიცხვები და ფაქტები პლასტმასით სავსე სამყაროზე

პლასტმასის ატლასი

გამოქვეყნებული: 24 ივნისი 2020

პლასტმასის ატლასის შექმნაზე მუშაობდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი და მოძრაობა "დაიხსენი თავი პლასტმასისგან. პირველი საერთაშორისო ვერსია გამოიცა ინგლისურ ენაზე. მოგვიანებით კი ითარგმნა ქართულ ენაზე. ქართულენოვან პუბლიკაში რამდენიმე სტატიაა საქართველოში პლასტმასის ნარჩენებსა და მართვაზე.