გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ თვალი მივადევნოთ და გავაანალიზოთ რიგი მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, რომელიც რეგიონში გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკას უკავშირდება.

ვრცლად

პუბლიკაცია

Food waste. Peering into a dumpster at the GI Market.

სურსათის ნარჩენების მართვის ძირითადი მიმართულებები

სურსათის ნარჩენების პრობლემურობა რამდენიმე განზომილებას მოიცავს, ესენია: გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები. ნარჩენების არასწორად მართვა კი დაკარგული, ტყუილად დახარჯული რესურსია.

რა არის სურსათის ნარჩენები და რა პრობლემებს ქმნის ის? ინტერვიუ თამარ შერვაშიძესთან

თბილისის ტური ზურაბ ბაქრაძესთან

როგორ გაართვა თავი თბილისმა, როგორც ქალაქმა იმ სოციალურ და პოლიტიკურ ცვლილებებს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საზოგადოებაში დაიწყო? ვიდეოში ვსაუბრობთ კერძოსა და საზოგადოებრივის ურთიერთობაზე, რომელი ქალაქგანვითარებაშიც აისახა. ასევე, თბილისის ინდივიდუალობაზე, რომელიც ბაქრაძის თქმით მნიშვნელოვნად შეილახა. შედეგად კი თბილისი ნაკლებად გავს იმ ქალაქს, რომელიც ოდესღაც იყო.

ცხოვრება დაბინძურების ნისლში

რუსთავი ინდუსტრიული ქარხნების ირგვლივ გაშენებული პატარა ქალაქია, სადაც 130 ათას ადამიანამდე ცხოვრობს. რუსთაველების ყოველი დილა დაბინძურებული ჰაერის სუნთქვით იწყება. შეღამებისას კი, ქალაქს ქარხნების გამონაბოლქვისგან ფიგურებად გამოკვეთილი შავი ღრუბლები ეფარება. ეს ვიდეო არის მცდელობა გაჩვენოთ თუ რა ხდება რუსთავში და თუ როგორია ცხოვრება და ბრძოლა გადარჩენისთვის დაბინძურებული ჰაერის ნისლში

პუბლიკაცია

მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ

პუბლიკაცია "მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ" წარმოადგენს თარგმანების კრებულს და ის შემდეგ საკითხებს ეხმიანება.

პუბლიკაცია

მწვანე ანთოლოგია. პოლიტიკა და ეკონომიკა მწვანეების თვალთახედვით

წარმოგიდგენთ კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ – კავკასიური სახლისა და ჰაინ­რიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს თანამშ­რომლობის შედეგად გამოცემულ პუბლიკაციას „მწვანე ანთოლოგია: პოლიტიკა და ეკონომიკა მწვანეების თვალთახედვით”.

პროექტები და ღონისძიებები

დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

ვრცლად

კვლევები

მზის ენერგეტიკა საქართველოში

მზის ენერგეტიკა საქართველოში

კვლევა მიზნად ისახავს მზის ელექტრული სადგურების შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების კვლევასა და ენერგეტიკული პოლიტიკის კუთხით არსებული იმ პრობლემების იდენტიფიცირებას, რაც მზის ელექტროენერგეტიკის განვითარებას აფერხებს ქვეყანაში.

მასობრივი ტურიზმი საქართველოში - პუბლიკაციის ყდა

მასობრივი ტურიზმის გავლენა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტზე

ტურიზმის სტრატეგიის არარსებობის შემთხვევაში, თვითნებურად და ქაოტურად ვითარდება მასობრივი/ჭარბი ტურიზმი, რაც უკვე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება

დახურული სამეზობლოები - ფოტო ზედა ხედით

დახურული სამეზობლოები

წინამდებარე კვლევა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ჩვენს სივრცეში აუცილებელია კონკრეტული ურბანული სივრცული მოდელის – დახურული სამეზობლოს  გარშემო ცოდნის მოგროვება და გაანალიზება.

Food waste. Peering into a dumpster at the GI Market.

სურსათის ნარჩენების მართვის ძირითადი მიმართულებები

სურსათის ნარჩენების პრობლემურობა რამდენიმე განზომილებას მოიცავს, ესენია: გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები. ნარჩენების არასწორად მართვა კი დაკარგული, ტყუილად დახარჯული რესურსია.

მიმოხილვა