მწვანე აკადემია

მწვანე აკადემია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პროექტია, რომლის მიზანია მწვანე საკითხების აქტუალიაზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში. მწვანე აკადემია კრიტიკულად აანალიზებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სოციო-ეკონომიკური განვითარების გამოცდილებას, განიხილავს მიკრო და მაკრო მასშტაბების ალტერნატივებს და ცდილობს გადაკვეთის წერტილების იპოვოს საქართველოში და რეგიონში არსებული სხვადასხვა სოციალური მოძრაობების აქტორებს შორის.

 

მწვანე აკადემია 2020 - ლექციები და მოხსენებები

გიორგი მაისურაძე: სახელმწიფოს როლი დამოუკიდებელ საქართველოში

თამარ ცხადაძე: სახელმწიფო და საზოგადოება პანდემიის პერიოდში

აროშვილი: პანდემიის სოციალური და ეკონომიკური განზომილება

აკადემიები

მწვანე აკადემია 2017

სვანების ფიცი გიგანტური ჰესების წინააღმდეგ

შეხვედრა მწვანე აქტივისტებთან რეგიონებიდან

სოციალური მოძრაობები და პროტესტის არტიკულაციის ფორმები

მწვანე ქსელი

მწვანე აკადემიის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს მდგრადი განვითარების პრინციპების საფუძველზე ალტერნატიული პოლიტიკის ხედვებისა და მიდგომების შემუშავებისთვის პლატფორმის შექმნა მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადასაწყვეტად სამხრეთ კავკასიაში. აქ ნახავთ ინფორმაციას აკადემიის მონაწილეების თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარების შესახებ.

ვრცლად