დემოკრატია

ჰაინრიჰ ბიოლი - 100: მწერალი და მოქალაქე

2017 წლის 21 დეკემბერს ჰაინრიჰ ბიოლის 100 წლის იუბილეა. მისი შემოქმედებისა და მოღვაწეობის აღსანიშნავად ამ გამოცემით ვიგონებთ გერმანელ მწერალსა და ინტელექტუალს, რომლის სახელსაც ატარებს მწვანე პოლიტიკური ფონდი.

სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები

ფონდის საიუბილეო კონფერენციის „ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 10 წელი რეგიონში: სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე” მასალები. 5-6 ივნისი, 2013. თბილისი

მსგავსი თემები